cai-dat-bien-tan-abb-tmnsoft.vn

Bảng mã lỗi biến tần ABB

Menu

Bảng mã lỗi biến tần ABB ACS 150

Mã lỗi hiển thị trên màn hình Lỗi Nguyên nhân Cách khắc phục
F0001 Quá dòng. Dòng điện đầu ra đã vượt quá dòng định mức.Giới hạn quá dòng cho biến tần là 325% dòng điện danh định của biến tần. Kiểm tra tải động cơ.Kiểm tra thời gian tăng tốc (thông số 2202 ACCELER TIME 1 và 2205 ACCELER TIME 2).

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm cả phân kỳ).

Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh. Công suất tải giảm nếu nhiệt độ môi trường xung quanh vị trí lắp đặt vượt quá 40 ° C.

F0002 Quá áp DC. Quá điện áp DC mạch trung gian. Giới hạn quá áp DC là 420 V đối với nguồn AC 200 V và 840 V đối với 400 V. Kiểm tra xem bộ điều khiển quá áp có đang bật (tham số 2005 OVERVOLT CTRL).Kiểm tra bộ hãm phanh và điện trở (nếu được sử dụng). Kiểm soát quá áp DC phải được tắt khi sử dụng bộ hãm và điện trở.

Kiểm tra thời gian giảm tốc (thông số 2203 DECELER TIME 1 và 2206 DECELER TIME 2).

Kiểm tra đường dây điện đầu vào xem có quá áp tĩnh hoặc quá áp không.

Trang bị thêm bộ biến tần với bộ hãm tần và điện trở hãm.

F0003 Quá nhiệt biến tần. Nhiệt độ IGBT của biến tần quá cao. Giới hạn là 135 ° C. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

F0004 Ngắn mạch. Ngắn mạch trong cáp động cơ hoặc động cơ. Kiểm tra động cơ và cáp động cơ.
F0006 Điện áp DC thấp. Điện áp một chiều không đủ do thiếu pha đường dây điện đầu vào, cầu chì bị nổ, lỗi bên trong cầu chỉnh lưu hoặc công suất đầu vào quá thấp. Kiểm tra xem bộ điều khiển điện áp đã được bật chưa (tham số 2006 UNDERVOLT CTRL).Kiểm tra nguồn điện đầu vào và cầu chì.
F0007 AI1 LOSS (chức năng lỗi có thể lập trình, tham số 3001 AI <MIN FUNCTION, 302 AI1 FAULT LIMIT). Tín hiệu AI1 đầu vào tương tự đã giảm xuống dưới giới hạn được xác định bởi tham số 3021 AI1 FAULT LIMIT. Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.Kiểm tra mức tín hiệu điều khiển tương tự thích hợp.

Kiểm tra kết nối.

F0009 Quá nhiệt motor. Nhiệt độ động cơ quá cao (hoặc dường như quá cao) do tải quá nhiều, động cơ không đủ công suất, làm mát không đủ hoặc dữ liệu khởi động không chính xác. Kiểm tra động cơ, tải và làm mát.Kiểm tra dữ liệu khởi động.

Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

Để động cơ nguội đi. Đảm bảo làm mát động cơ thích hợp: Kiểm tra quạt làm mát, làm sạch bề mặt làm mát, v.v.

F0012 MOTOR STALL (chức năng lỗi có thể lập trình, các thông số 3010… 3012). Động cơ đang hoạt động trong vùng ngừng hoạt động, ví dụ như do tải quá mức hoặc động cơ không đủ công suất. Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.
F0014 EXT FAULT 1 (chức năng lỗi có thể lập trình, tham số 3003 EXTERNAL FAULT 1). Lỗi bên ngoài 1. Kiểm tra các thiết bị bên ngoài để tìm lỗi.Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.
F0015 EXT FAULT 2 (chức năng lỗi có thể lập trình, tham số 3004 EXTERNAL FAULT 2) Lỗi bên ngoài 2. Kiểm tra các thiết bị bên ngoài để tìm lỗi.Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.
F0016 Chạm mát. Biến tần đã phát hiện lỗi nối đất (nối đất) trong động cơ hoặc cáp động cơ. Kiểm tra động cơ.Kiểm tra cáp động cơ. Chiều dài cáp động cơ không được vượt quá thông số kỹ thuật tối đa.
F0017 UNDERLOAD. Tải động cơ quá thấp do cơ cấu nhả trong thiết bị dẫn động. Kiểm tra sự cố trong thiết bị dẫn động.Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

F0018 THERM FAIL Biến tần bị lỗi bên trong. Nhiệt điện trở được sử dụng để đo nhiệt độ bên trong biến tần bị hở hoặc ngắn mạch. Liên hệ với hãng ABB.
F0021 CURR MEAS Biến tần bị lỗi bên trong. Liên hệ với hãng ABB.
F0022 Mất pha đầu vào. Điện áp một chiều dao động do thiếu pha đường dây nguồn đầu vào hoặc cầu chì bị cháy.Sự cố xảy ra khi điện áp một chiều vượt quá 14% điện áp một chiều danh định Kiểm tra cầu chì đường dây điện đầu vào.Kiểm tra sự mất cân bằng nguồn điện đầu vào.

Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

F0026 DRIVE ID Lỗi ID biến tần. Liên hệ với hãng ABB.
F0027 CONFIG FILE Lỗi cấu hình biến tần. Liên hệ với hãng ABB.
F0035 OUTP WIRING Nguồn điện đầu vào và kết nối cáp động cơ không chính.Lỗi có thể được khai báo sai nếu biến tần bị lỗi hoặc nguồn điện đầu vào là hệ thống nối đất và điện dung cáp động cơ lớn. Kiểm tra kết nối nguồn đầu vào.
F0036 INCOMPATIBLE SW Phần mềm đã tải không tương thích. Liên hệ với hãng ABB.
F0101 SERF CORRUPT Hệ thống tệp chip Flash nối tiếp bị hỏng. Liên hệ với hãng ABB.
F0103 SERF MACRO Thiếu tệp macro hoạt động trong chip Serial Flash. Liên hệ với hãng ABB.
F0201 DSP T1 OVERLOAD Lỗi hệ thống. Liên hệ với hãng ABB.
F0202 DSP T2 OVERLOAD Lỗi hệ thống. Liên hệ với hãng ABB.
F0203 DSP T3 OVERLOAD Lỗi hệ thống. Liên hệ với hãng ABB.
F0204 DSP STACK ERROR Lỗi hệ thống. Liên hệ với hãng ABB.
F0206 MMIO ID ERROR Lỗi bo mạch điều khiển I / O nội bộ (MMIO). Liên hệ với hãng ABB.
F1000 PAR HZRPM Cài đặt thông số giới hạn tần số / tốc độ không chính xác. Kiểm tra cài đặt thông số. Phải áp dụng các điều sau: FREQ TỐI THIỂU 2007 <2008 TỐI ĐA FREQ, 2007 FREQ / 9907 TỐI THIỂU CỦA ĐỘNG CƠ và FREQ TỐI ĐA 2008 CỦA ĐỘNG CƠ và FREQ TỐI ĐA CỦA ĐỘNG CƠ 2008 đều nằm trong phạm vi.
F1003 PAR AI SCALE Tỷ lệ tín hiệu AI đầu vào tương tự không chính xác. Kiểm tra nhóm tham số 13 cài đặt ANALOG INPUTS. Sau đây phải áp dụng: 1301 MINIMUM AI1 <1302 MAXIMUM AI1.
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ