Điện công nghiệp

Loadcell – cảm biến cân

1. Loadcell là gì? Cảm biến cân nặng loadcell là cảm biến có thể chuyển đổi một lực, trọng lượng thành một

PLC S7-200 CPU 224 DC/DC/DC

6ES7214-1AD23-0XB0 – PLC S7-200 CPU 224 DC/DC/DC Model: 6ES7214-1AD23-0XB0 – PLC S7-200 CPU 224 DC/DC/DC SIMATIC S7-200 CN, CPU 222 Compact

No more posts to show