Loadcell – cảm biến cân

1. Loadcell là gì? Cảm biến cân nặng loadcell là cảm biến có thể chuyển đổi một lực, trọng lượng thành một tín hiệu điện. Giá trị

Read More »

PLC S7-200 CPU 224 DC/DC/DC

6ES7214-1AD23-0XB0 – PLC S7-200 CPU 224 DC/DC/DC Model: 6ES7214-1AD23-0XB0 – PLC S7-200 CPU 224 DC/DC/DC SIMATIC S7-200 CN, CPU 222 Compact unit, DC power supply 8

Read More »