doc gia tri dien tro chu

Cách đọc điện trở SMD anh em kỹ thuật nên biết

Menu

Cách đọc điện trở SMD anh em kỹ thuật nên biết

Để đọc mã điện trở SMD (Surface Mount Device) trên một linh kiện điện tử SMD, bạn cần biết cách giải mã các thông tin trên linh kiện. Mã SMD thường bao gồm một loạt các ký tự và số. Dưới đây là cách đọc điện trở SMD thông qua ví dụ:

  1. Ký tự đầu tiên: Đầu tiên, hãy xác định ký tự đầu tiên của mã SMD. Điều này thường là một chữ cái hoặc một ký tự đặc biệt, thường là một số hoặc một chữ cái như “R,” “C,” “L,” “D,” “U,” hoặc “Q.” Ký tự này cho biết loại linh kiện SMD. Ví dụ, “R” thường là cho các điện trở.
  2. Số đầu tiên: Sau ký tự đầu tiên, bạn sẽ thấy một số. Đây là giá trị của điện trở trong đơn vị ohm. Ví dụ, nếu bạn thấy “100,” điều này có nghĩa là điện trở có giá trị 100 ohm.
  3. Số thứ hai (nếu có): Đôi khi, sau số đầu tiên có thể có một số khác, thường là một số mũ. Ví dụ, “1003” có nghĩa là 10^3, tức là 1000 ohm hoặc 1 k ohm.
  4. Chữ cái (nếu có): Trong một số trường hợp, bạn có thể thấy một chữ cái sau số. Chữ cái này có thể đại diện cho độ sai số hoặc chức năng đặc biệt của linh kiện. Ví dụ, “R” có thể đứng cho độ sai số ±5%, “F” có thể đại diện cho độ sai số ±1%, và “P” có thể liên quan đến điện trở điều chỉnh.
  5. Ký tự cuối cùng (nếu có): Cuối cùng, có thể có một ký tự đặc biệt nữa để biểu thị kích thước hoặc loại gói của linh kiện.

Hãy xem xét ví dụ: Nếu bạn thấy một mã SMD là “R1003,” thì điều này có nghĩa là bạn đang nhìn vào một điện trở SMD có giá trị 10^3 ohm (1 k ohm) và có thể có độ sai số ±5%.

Nhớ rằng mã SMD có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất, và bạn nên kiểm tra tài liệu hướng dẫn hoặc bảng đặc tuyến của nhà sản xuất để xác định chính xác thông tin về linh kiện.

doc gia tri dien tro chu

 

Tham khảo cách đọc thông số các linh kiệm SMD khác tại link này

http://www.smdcode.net/index.aspx

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ