vps-hosting

Dịch vụ cho thuê VPS

Giá trên chưa có V.A.T

Menu

CLOUD BASIC #1

x 12 tháng
300.000 đ /Tháng
 • CPU 2
 • SSD 30GB
 • RAM 2GB
 • IP Riêng 1
 • Bandwidth Unlimited

CLOUD BASIC #2

x 12 tháng
400.000 đ /Tháng
 • CPU 3
 • SSD 50GB
 • RAM 3GB
 • IP Riêng 1
 • Bandwidth Unlimited
mua nhiều

CLOUD BASIC #3

x 12 tháng
650.000 đ /Tháng
 • CPU 4
 • SSD 60GB
 • RAM 4GB
 • IP Riêng 1
 • Bandwidth Unlimited

CLOUD BASIC #4

x 12 tháng
800.000 đ /Tháng
 • CPU 5
 • SSD 80GB
 • RAM 5GB
 • IP Riêng 1
 • Bandwidth Unlimited

CLOUD BASIC #5

x 12 tháng
1.100.000 đ /Tháng
 • CPU 6
 • SSD 100GB
 • RAM 6GB
 • IP Riêng 1
 • Bandwidth Unlimited

CLOUD BASIC #6

x 12 tháng
1.300.000 đ /Tháng
 • CPU 6
 • SSD 120GB
 • RAM 7GB
 • IP Riêng 1
 • Bandwidth Unlimited
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ