PLC - scada - tmnsoft

Lập trình PLC và SCADA

Menu

Lập trình PLC và SCADA

là hai khái niệm liên quan đến điều khiển và giám sát các hệ thống tự động. PLC (Programmable Logic Controller) là một thiết bị điều khiển tự động, trong khi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) là một hệ thống giám sát và điều khiển các thiết bị và quy trình.

Để lập trình PLC, bạn cần sử dụng phần mềm lập trình của nhà sản xuất PLC cụ thể mà bạn đang sử dụng. Một số phần mềm phổ biến để lập trình PLC bao gồm Siemens TIA Portal, Allen-Bradley RSLogix, Mitsubishi GX Works, và Omron CX-One. Mỗi phần mềm này có ngôn ngữ lập trình riêng, chẳng hạn như ladder logic, structured text, function block diagram, và instruction list. Bạn cần tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình và học cách sử dụng phần mềm lập trình tương ứng với PLC của bạn.

Đối với SCADA, bạn cần sử dụng một phần mềm SCADA như Wonderware InTouch, Siemens WinCC, Inductive Automation Ignition, hoặc Schneider Electric Vijeo Citect. Các phần mềm SCADA này cung cấp các công cụ để thiết kế giao diện người dùng, kết nối và truyền thông với các PLC và thiết bị khác, và giám sát và điều khiển hệ thống tự động. Bạn cần học cách sử dụng phần mềm SCADA và cấu hình các kết nối với PLC và các thiết bị khác.

Quá trình lập trình PLC và SCADA liên quan đến việc thiết kế logic điều khiển, cấu hình kết nối, và tạo các giao diện người dùng để giám sát và điều khiển các quy trình tự động. Điều này đòi hỏi kiến thức về nguyên tắc điều khiển tự động, các ngôn ngữ lập trình, giao thức truyền thông, và cách hoạt động của các thiết bị và cảm biến.

Nếu bạn mới bắt đầu, việc tham khảo tài liệu hướng dẫn, tham gia khóa học hoặc đào tạo chuyên về PLC và SCADA sẽ giúp bạn nắm bắt kiến thức cần thiết.

Nhận thiết kế tủ điện, lập trình PLC, SCADA theo yêu cầu .
CÔNG TY TNHH TMN SOFT
Hotline: 0934.910.789

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ