Mạch điện điều khiển tắt mở đèn đường

Mạch điện điều khiển tắt mở đèn đường

Menu

Mạch điện điều khiển tắt mở đèn đường.

Theo yêu cầu 1 em học viên cần sơ đồ mạch điện tủ điện điều khiển đèn đường.

Mình phát thảo nhanh mạch này và tiện đưa lên đây cho anh em tham khảo chơi.

 

Chế độ Auto/Man

CB 3 pha cấp nguồn chính

CB 1 pha cấp điện 1 pha cho mhachj điều khiển

CTT K đống ngắt 3 pha đèn

Timer TB35-N đóng ngắt đèn khi chế độ Auto bật.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ