gx works 2 software google drive link-TMN SOFT

Phần mềm lập trình cho PLC Mitsubishi

Menu

Phần mềm lập trình cho PLC Mitsubishi

Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi thường được gọi là “GX Works2” hoặc “GX Works3”. Đây là các phần mềm được sử dụng để lập trình và cấu hình các thiết bị điều khiển logic programable (PLC) của Mitsubishi Electric.

  1. GX Works2: Đây là phiên bản trước của phần mềm lập trình Mitsubishi. Nó cung cấp môi trường lập trình cho các dòng PLC như MELSEC FX, L, và Q. GX Works2 cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và kiểm tra các chương trình điều khiển logic và thiết lập các thiết bị ngoại vi.
  2. GX Works3: Đây là phiên bản mới hơn và mở rộng hơn của phần mềm lập trình PLC Mitsubishi. Nó hỗ trợ các dòng PLC như MELSEC iQ-F và iQ-R. GX Works3 bổ sung nhiều tính năng và cải tiến so với GX Works2.

Cả hai phiên bản phần mềm này đều cung cấp giao diện đồ họa trực quan để tạo và quản lý các chương trình điều khiển, cài đặt tham số, kiểm tra và mô phỏng chương trình trước khi triển khai thực tế trên thiết bị PLC.

Controllers – Programmable Controllers MELSEC Software

Please select from the following series.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ