Hỗ trợ 2.4Ghz wifi: Cần tuyển CTV theo từng khu vực